جراحي دندان

جراحي دندان، کشيدن دندان و مراقبت ها

جراحی لثه

بافت هایی در لثه دچار آسیب می شوند که به نسوخ حفاظت از دندان رسوخ کرده و موجب صدمه به آنها می شود. برای ترمیم و اصلاح قسمت های آسیب دیده و در مواردی جهت پیوند بافت از جراحی لثه یا پریودنتال استفاده می شود. انتخاب روش درمانی به داشتن شرایط لازم بستگی دارد. عدم بیماری ، میزان هزینه برای درمان از فاکتورهای مهم در تعیین روش درمانی است. در صورتی که جهت درمان اقدام نشده بیماری از لثه به دندان سرایت کرده و موجب از بین رفتن دندان شود.

جراحی پیوند استخوان

برای بازسازی استخوان های از دست رفته یا تخریب شده ، پزشکان جراح نیاز مند جایگزین نمودن بافت های مفقود هستند . برای این کار از جراحی پیوند استخوان کمک گرفته و بافت های استخوانی را از سایر بخش های بدن می گیرند . در مواردی برای بازسازی استخوان از دست رفته فک برای اصلاح دندان از نواحی دیگر بدن گرافت استخوانی تهیه شده و در نقطه فاقد بافت کافی پیوند می خورد . به این ترتیب بافت پیوند خورده پس از اتصال عملکرد هایی را انتظار می رود را انجام داده و نتایج مورد نظر را ایجاد می نماید .


جراحی دندان عقل

دندان عقل در همه افراد در زمان های متفاوت در قسمت انتهایی دندان ها رشد می کند. این دندان به طور طبیعی 4 عدد در بالا و پایین دهان می باشد. در مواردی بیش از 4 عدد دندان عقل در افراد رشد می کند که غیرعادی می باشد. در مواردی این دندان به علت فک کوچک در لثه پنهان می شود و نیاز به جراحی دندان عقل دارد. در این صورت باید لثه را شکافت تا دندان عقل را از آن خارج کرد.

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به کیلینیک دندانپزشکی سپیتا است